Ikko Fukuda

Ikko Fukuda

Edogawa-ku, Tokyo, Japan