Masaharu Fujita

Masaharu Fujita

Chigasaki-shi, Kanagawa, Japan