Dược sĩ Bích Ngọc

Dược sĩ Bích Ngọc

Dược sĩ Bích Ngọc

Why not create your own Wantedly profile?

Showcase yourself and your experiences to bring your professional story to life.

Join

"Tôi là Bích Ngọc – Dược sĩ phụ trách chuyên môn và hiện tại là 1 trong những thành viên cốt cán của đội ngũ chuyên gia tư vấn tại hệ thống nhà thuốc Thục Anh, quản lý website Nhathuocthucanh.com Địa chỉ: 210 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội